سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی 
عضو گروه منطق فهم دین 
1390/12/01 
1392/07/01 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 
دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی 
1391/03/18 
ادامه دارد 
علمی 
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
مدرس کارگاه 
1396/09/19 
1396/09/19 
فقه و حقوق؛ ظرفیتها و چالشها 
همکاری 
انجمن فقه و حقوق حوزه و مرکز بین الملل توسعه علم  
ناقد 
1396/11/09 
1396/11/09 
چرایی تنصیف دیه و ارث زن از منظر فقه و حقوق 
همکاری 
جامعه المصطفی(ص) 
عضو کمیته علمی و کمیته داوران 
1396/02/24 
1396/02/24 
کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن انسانی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه تخصصی 
ناقد 
1396/10/25 
1396/10/25 
نشست علمی موضوع شناسی احکام قضایی و حقوق جزا . سخنران استاد جواد حبیبی تبار 
همکاری 
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 
سرپرست گروه حقوق و فلسفه احکام 
1396/06/14 
ادامه دارد 
حقوق و فلسفه احکام 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
داور 
1396/05/01 
1396/05/31 
بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات و پژوهش دینی و فرهنگی 
همکاری 
مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت 
سخنران 
1395/12/11 
1395/12/11 
اصول و مبانی روابط بین الملل از منظر فقه شیعه 
همکاری 
وزارت امور خارجه 
سخنران 
1395/11/20 
1395/11/20 
فهم روابط بین‌الملل از منظر فقه روابط بین‌الملل شیعی 
همکاری 
موسسه موضوع شناسی احکام فقهی 
مدیر گروه فقه عبادی و حقوقی 
1395/07/01 
ادامه دارد 
مدیریت گروه فقه عبادی و حقوقی 
تدریس 
دانشگاه آزاد محلات 
مدرس کارگاه  
1395/03/12 
1395/03/13 
آشنایی با مشکلات و چالش های جوانان 
تدریس 
دانشگاه آزاد محلات 
استاد 
1394/12/01 
ادامه دارد 
زبان تخصصی دکتری و روش پایان نامه نویسی 
همکاری 
دانشگاه آزاد محلات 
ممتحن مصاحبه دکتری 
1394/07/01 
ادامه دارد 
فقه و حقوق و حقوق خصوصی 
همکاری 
فصل نامه معارف فقه علوی ـ قم 
سردبیر 
1394/08/15 
ادامه دارد 
علمی تخصصی  
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1394/08/15 
1395/10/30 
متون فقه 1 و 2 
تدریس 
مدرسه عالی خاتم الاوصیاء 
مدرس 
1390/07/02 
1391/03/11 
مکاسب محرمه (استاد راهنما) 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی یزد 
مدرس 
 
 
علم ودین  
همکاری 
مدرسه عالی خاتم الوصیاء 
مدرس 
1390/07/02 
1391/03/10 
استاد پایش(راهنما)مکاسب محرمه 
همکاری 
مجله دانشجوئی گنجینه 
سردبیر 
1376/08/11 
1379/12/23 
علمی، اجرائی  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامشهر 
مدرس 
1385/07/01 
1393/03/31 
انقلاب، اندیشه، تفسیر، اخلاق.. 
تدریس 
جامعه المصطفی 
مدرس 
1387/07/14 
1387/11/27 
مدنی 5 حقوق خانواده 
همکاری 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
داور 
1394/12/01 
1394/12/29 
همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام 
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اصول فقه 
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
متون فقه 2 
همکاری 
انجمن انقلاب اسلامی 
عضو 
 
 
هم اندیشی 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
1386/11/28 
1387/11/07 
انقلاب اسلامی ایران وریشه ها  
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
مدرس 
1391/11/16 
 
متون فقه 3 و 4-وصیت و ارث،حدود 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
مدرس 
 
 
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
مدرس 
 
 
آشنایی با قانون اساسی 
تدریس 
فیضیه 
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
دانشگاه آزاد محلات 
مدرس 
 
ادامه دارد 
قوانین تجارت در اسلام 2 و 3 
همکاری 
بسیج اساتید و پایگاه مقاومت 
فرمانده پایگاه بسیج (بسیجی نمونه سال 1377 استان قم) 
1371/07/01 
1386/10/30 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه(موسسه آموزشی پژوهشی قضا) 
محقق 
1384/03/18 
ادامه دارد 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
مبلغ (دارای مرتبه استاد یاری از نهاد رهبری) 
 
 
مدرس علم ودین ضیافت اندیشه اساتید 
همکاری 
انجمن فقه وحقوق حوزه علمیه  
عضو 
 
 
علمی