سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بسیج اساتید و پایگاه مقاومت 
فرمانده پایگاه بسیج (بسیجی نمونه سال 1377 استان قم) 
1371/07/01 
1386/10/30 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه(موسسه آموزشی پژوهشی قضا) 
محقق 
1384/03/18 
ادامه دارد 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مجله دانشجوئی گنجینه 
سردبیر 
1376/08/11 
1379/12/23 
علمی، اجرائی  
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
مبلغ (دارای مرتبه استاد یاری از نهاد رهبری) 
 
 
مدرس علم ودین ضیافت اندیشه اساتید 
همکاری 
مدرسه عالی خاتم الوصیاء 
مدرس 
1390/07/02 
1391/03/10 
استاد پایش(راهنما)مکاسب محرمه 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی 
عضو گروه منطق فهم دین 
1390/12/01 
1392/07/01 
پژوهشی 
همکاری 
انجمن انقلاب اسلامی 
عضو 
 
 
هم اندیشی 
همکاری 
انجمن فقه وحقوق حوزه علمیه  
عضو 
 
 
علمی 
همکاری 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
داور 
1394/12/01 
1394/12/29 
همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام 
همکاری 
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 
دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی 
1391/03/18 
ادامه دارد 
علمی 
تدریس 
جامعه المصطفی 
مدرس 
1387/07/14 
1387/11/27 
مدنی 5 حقوق خانواده 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامشهر 
مدرس 
1385/07/01 
1393/03/31 
انقلاب، اندیشه، تفسیر، اخلاق.. 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
1386/11/28 
1387/11/07 
انقلاب اسلامی ایران وریشه ها  
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی یزد 
مدرس 
 
 
علم ودین  
تدریس 
مدرسه عالی خاتم الاوصیاء 
مدرس 
1390/07/02 
1391/03/11 
مکاسب محرمه (استاد راهنما) 
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
مدرس 
1391/11/16 
 
متون فقه 3 و 4-وصیت و ارث،حدود 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
مدرس 
 
 
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 
مدرس 
 
 
آشنایی با قانون اساسی 
تدریس 
فیضیه 
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اصول فقه 
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
متون فقه 2 
تدریس 
دانشگاه آزاد محلات 
مدرس 
 
ادامه دارد 
قوانین تجارت در اسلام 2 و 3 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1394/08/15 
1395/10/30 
متون فقه 1 و 2 
همکاری 
فصل نامه معارف فقه علوی ـ قم 
سردبیر 
1394/08/15 
ادامه دارد 
علمی تخصصی  
همکاری 
دانشگاه آزاد محلات 
ممتحن مصاحبه دکتری 
1394/07/01 
ادامه دارد 
فقه و حقوق و حقوق خصوصی 
تدریس 
دانشگاه آزاد محلات 
استاد 
1394/12/01 
ادامه دارد 
زبان تخصصی دکتری و روش پایان نامه نویسی 
تدریس 
دانشگاه آزاد محلات 
مدرس کارگاه  
1395/03/12 
1395/03/13 
آشنایی با مشکلات و چالش های جوانان 
همکاری 
موسسه موضوع شناسی احکام فقهی 
مدیر گروه فقه عبادی و حقوقی 
1395/07/01 
ادامه دارد 
مدیریت گروه فقه عبادی و حقوقی 
همکاری 
وزارت امور خارجه 
سخنران 
1395/11/20 
1395/11/20 
فهم روابط بین‌الملل از منظر فقه روابط بین‌الملل شیعی 
همکاری 
مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت 
سخنران 
1395/12/11 
1395/12/11 
اصول و مبانی روابط بین الملل از منظر فقه شیعه 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
داور 
1396/05/01 
1396/05/31 
بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات و پژوهش دینی و فرهنگی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 
سرپرست گروه حقوق و فلسفه احکام 
1396/06/14 
ادامه دارد 
حقوق و فلسفه احکام 
تدریس 
دانشگاه حضرت معصومه(س) 
مدرس کارگاه 
1396/09/19 
1396/09/19 
فقه و حقوق؛ ظرفیتها و چالشها 
همکاری 
مدرسه عالی فقه تخصصی 
ناقد 
1396/10/25 
1396/10/25 
نشست علمی موضوع شناسی احکام قضایی و حقوق جزا . سخنران استاد جواد حبیبی تبار 
همکاری 
جامعه المصطفی(ص) 
عضو کمیته علمی و کمیته داوران 
1396/02/24 
1396/02/24 
کنفرانس بین المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن انسانی 
همکاری 
انجمن فقه و حقوق حوزه و مرکز بین الملل توسعه علم  
ناقد 
1396/11/09 
1396/11/09 
چرایی تنصیف دیه و ارث زن از منظر فقه و حقوق 
تدریس 
مرکز علوم و معارف اسلامی 
مدرس 
1397/07/01 
ادامه دارد 
النصوص الفقهی فی قانون الخاص 
همکاری 
دانشگاه آزاد محلات 
سخنران 
1397/09/28 
1397/09/28 
توسعه فرهنگ همدلی 
همکاری 
مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج) 
سخنران 
1397/10/19 
1397/10/19 
نشست تکمیل، اصلاح و ارتقا سند الگوی پایه پیشرفت