حکم اعطای وکالت مطلق به زن در طلاق خود
49 بازدید
محل نشر: پرسمان فقهی قضایی(2)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطابق نظر مشهور فقها،جواز و صحت وکالت مطلق زوجه در طلاق خود است.