لزوم ادای سوگند از سوی متهم در موارد عدم لوث
50 بازدید
محل نشر: پرسمان فقهی قضایی- کیفری، جلد 9
نقش: مصحح
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ر.ک: به پرسمان فقهی